Kayıt Ol Giriş Yap
Hoşgeldiniz
Êà÷åñòâåííûå áåñïëàòíûå øàáëîíû dle ñêà÷àòü ñ ñàéòà
Banner
» BAKUT Yönetim Kurulu Üyeleri
BAKUT Yönetim Kurulu Üyeleri
  
 
 

Cihat ÖZ

Ünvan : Başkan
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 532 579 16 49


 
Mustafa Aydın EPİK
Ünvan : Başkan Yardımcısı
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 532 473 39 00   

Bakut

Süleyman DOĞANAY
Ünvan : Yön. Kur. Üyesi
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 535 385 40 15  
 Bakut

Necla TÜREMEN
Ünvan : Sayman
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 532 310 27 84

Bakut 
ALPAY GEÇGEL
Ünvan : Sekreter
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 536 711 32 23  


Yazdır