ANASAYFA HABERLER HAKKIMIZDA İLETİŞİMHAKKIMIZDA

BAKUT

BURSA ARAMA KURTARMA DERNEĞİ
 
22.09.1999 tarihinde deneyimli dağcılar tarafından kuruldu. BAKUT afet öncesi eğitim, afet sırasında her türlü müdahale amacıyla kurulmuş çok çeşitli üye profiline sahip; bağışlarla büyüyecek bir gönüllüler derneğidir.
 
AMACI ;
 
Derneğin amacı başta sportif faaliyetlerde olmak üzere dağlarımızda kazaya uğrayan ve kaybolan kişiler için profesyonel bir çalışma ile en etkin arama kurtarma çalışması yapmakla kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak ve bu çalışmaları doğal afetler ve kazalarda gerek yurt içi gerekse yurt dışından talep edildiğinde de gönüllü olarak yerine getirmek, doğal afetlere karşı halkı bilinçlendirmek için eğitim ve seminerler düzenlemek, doğa sporları ve doğa sporlarında karşılaşılacak tehlikelere karşı eğitimler düzenlemektir.
 
Dernek bünyesinde kentimizde doğa bilincini aşılamak amacıyla günübirlik doğa yürüyüşleri ve fotoğraf gezileri gibi faaliyetler düzenlenerek çevre bilincinin oluşturulmasında önemli bir etken olan doğanın sevdirilmesi ve doğa ile iç içe yaşamanın insan doğasına olumlu etkilerinin insanlara anlatılması misyonlarımız arasındadır.
 
Çevre sorunlarının doğal yaşama ve insanlığı tehdit edici noktaya geldiği günümüzde Bursa Arama Kurtarma Derneği üyeleri faaliyetleri sırasında üzülerek tanık oldukları kaçak ağaç kesimi, kaçak avlanma ,çevreye atılan çöpleri ve doğayı tehdit eden unsurları yetkililere bildirmeyi kendilerine görev edinmişlerdir.
 
Sportif faaliyetlerimiz arasında yer alan dağcılık, kayak, bisiklet, aletli dalış, mağaracılık, rafting ,Kano çalışmaları derneğimiz bünyesinde yapılmaktadır. Bu konuda öncelikle doğa sporlarını güven içinde yapmanın ilk şartı olan eğitimleri almak üzere başvuran kişilere yıllık faaliyet programında yer alan eğitim müfredatından faydalanmasını sağlamaktadır.
 
ETİK DEĞERLERİMİZ
 
- Dernek faaliyetinin temelini gönüllük oluşturur.
- Yapılacak (İlk yardım, Dağ Arama Kurtarma, Deprem, Sel vs.) faaliyetlerde kar amacı güdülemez.
- Eğitimler üyelere ücretsiz, üçüncü şahıslara ücretli olarak verilebilir.
- Bütün üyeler eşit eğitim haklarına ve bir oy hakkına sahiptir.
- Eğitmen eğitimlerinde üyelerin aktiviteleri göz önünde bulundurularak eğitmen seçimi yapılır.
- Dernek logosu, kimlik kartı, baskılı ve baskısız giyim malzemeleri eğitim ve tatbikat sahalarının dışında kullanılamaz giyilemez.
- Dernek üyesi olmak hiç kimseye üçüncü şahıslar karşısında öncelik tanımaz. Müdahale gerektiren olaylarda ilk yardım ve acil yardım durumlarında konu hakimiyeti varsa kimlik        kartı kullanarak olaya müdahale edilir.
- Hiçbir üye bireysel olarak dernek adına açıklama ve basın toplantısı düzenleyemez.
- Her üye içinde bulunduğu birimin başarısı için çalışmak ve birim adına dernek menfaatlerini korumakla görevlidir.
- Her üye inançlarını ve siyasi görüşünü kendinde saklı tutmak zorundadır.
- Derneğin kişiliğine ve kurumsal yapısına verilecek zararlar sonrası, yönetim ve disiplin kurulunun kararları bağlayıcıdır.
- Dernek üyelerine düzenli olarak dernek faaliyetleri, gelirleri, giderleri hakkında bilgiler verilir, gerekirse evraklar düzenli şekilde çoğaltılarak üyelere dağıtılır.
- Dernek içinde kararlar oy çokluğuyla kabul ya da reddedilebilir.
- Yönetim, denetim, disiplin kurul kararları bütün üyeleri bağlar.
- Her üye başvuru formunda yaptığı beyanatlardan sorumlu tutulur. Yanlış beyanat verenler hakkında ihraç kararı alınabilir.
- Ön yargısız, karşılık beklemeksizin, ayrım yapmaksızın, en kısa zaman içinde müdahale etmeyi amaç edinir.
- Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, insanları ve doğadaki canlıları sevmeyi ve sevdirmeyi amaç edinir.


AFAD Tatbikatı BAKUT BAKUT Derneği arama kurtarma kano Kaya Tırmanışı Söyleşi Zirve
MND Ajans