ANASAYFA HAKKIMIZDA İLETİŞİM

Olağan Genel Kurul Toplantısı

9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ocak 2018 Cumartesi Saat 17:00 de Nilüfer Dernekler Yerleşkesi toplantı salonu 1 de yapılmasına Bakut Yönetim Kurulunun 04.12.2017 tarihli 2017-15 nolu kararıyla belirlenmiştir.....

9.Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Ocak 2018 Cumartesi Saat 17:00 de Nilüfer Dernekler Yerleşkesi toplantı salonu 1 de yapılmasına Bakut Yönetim Kurulunun 04.12.2017 tarihli 2017-15 nolu kararıyla belirlenmiştir.Tüm üyelerimizin katılımını ve toplantıdan yarım saat önce iştirak edilmesini rica ederiz.Toplantı çoğunluğun sağlanamaması durumunda 20 Ocak 2018 Tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluğu sağlayarak,ilk toplantıda yapılacağını da ayrıca belirtmek isteriz.

GÜNDEM;
-Açılış ve yoklama,
-Divan seçimi ve saygı duruşu,
-Yönetim ve denetim kurulunun faaliyet raporunun okunması,sunumu ve aklanması,
-Arama Kurtarma Ekip Üyelerinin tanıtılmaları ve teşekkür belgelerinin taktimi,
-Üye aidatlarının görüşülmesi,
-Tüzükte değiştirilecek maddelerin görüşülmesi,
-Disiplin kurulunda konu olan maddenin oylanması,
-Yeni yönetim,denetim ve disiplin kurulunun seçimi,
-Dilek ve temenniler,
-Kapanış

BAKUT YÖNETİM KURULU

GALERİ

AFAD Tatbikatı BAKUT BAKUT Derneği arama kurtarma kano Kaya Tırmanışı Söyleşi Zirve
MND Ajans